caf

Lípa Musica

Lípa Musica

www.lipamusica.cz

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica se za svými diváky vrátí v roce 2016 již po patnácté. Za tu dobu se jeho nabídka rozrostla o koncerty, které nejen svým významem, ale i geograficky přesahují Českolipsko, jež je festivalu domovem. Již po několik let pořadatelé festivalu Lípa Musica směle vyvážejí umělce nejen za hranice Libereckého kraje, ale i za hranice České republiky. Lípa Musica tak pokračuje v kurzu, který si vytyčila při desátém ročníku. Tím bylo překročit regionální stín a přispět k dialogu se sousedy v blízkém německém a v sezóně 2016 také polském příhraničí. Kromě koncertních míst festival naplňuje obsah přívlastku mezinárodní také umělci. V roce 2016 před festivalové diváky předstoupí interpreti z České republiky, Spolkové republiky Německo, Polska a Izraele.

Za dobu svého trvání se festivalové podzimní dění pevně vrylo do povědomí veřejnosti na Českolipsku i v dalších místech severočeského regionu. Festivalovými pódii jsou prestižní sály i kostely rozeseté po zapadlých venkovských koutech. Díky dobré reputaci a vynikající nabídce si festival vybudoval jméno také v Sasku, kde Lípa Musica v posledních letech pravidelně uvádí koncerty vynikajících českých těles a ansámblů a tím nejlepším způsobem, kulturní výměnou, přispívá k dobrému dojmu, jenž si o sobě obyvatelé obou zemí vytváří. To vše činí Lípa Musica z hlubokého přesvědčení, že společně prožité kulturní události jsou vynikající kúrou na vzájemné vztahy, v historii nejednou katastrofálně pošramocené. Lípa Musica se snaží přispět k budování přátelských vztahů s přilehlými německými lokalitami a v roce 2016 navštíví hned čtyři. Při rozmachu za hranice se ale Lípa Musica nijak nevzdaluje od svého prvotního zadání, neboť od svého založení se snažila pozdvihnout kulturní nabídku a úroveň na Českolipsku. Nutno říci, že v tomto učinila za patnáct sezón nemálo práce. Programy festivalu se pro diváky staly sázkou na jistotu kvalitního a vřelého zážitku a Lípa Musica se stala prestižní událostí prvořadého významu v rámci celého Libereckého kraje. Díky festivalu sem zavítala ta nejzvučnější jména tuzemské klasické i mimoklasické scény, a stejně tak v mnoha případech poprvé na české scéně uvedl festival špičkové interprety zahraniční. Díky podobným událostem se v posledních letech daří stále více nabourávat negativní stereotyp, jenž v české společnosti mnohdy dosud panuje o kultuře a kulturnosti pohraničí. Lípa Musica přináší pádný argument proti nazírání na pohraničí jako na vykořeněnou krajinu s provinční kulturou. Snaží se znovunacházet kulturní odkaz regionu a ten prezentovat jeho obyvatelům.