caf

Mezinárodní hudební festival Brno

http://mhf-brno.cz/moravsky-podzim/

Mezinárodní hudební festival Brno byl založen v roce 1966, kdy činnost brněnských uměleckých institucí dostávala po letech tuhé izolace zase mezinárodní rozměr a otvírala Brno a jeho hudební život okolnímu světu. Původně několikadenní slavnost zahrnovala na přelomu léta a podzimu symfonické a komorní koncerty, sólové recitály a operní představení; během let se rozrostla do tří týdnů se dvěma desítkami každodenních aktivit. Ponechávala si po celou dobu svou tematičnost, zaměřenou každý rok na aktuální námět. Zřizovatelem festivalu je statutární město Brno s podporou Ministerstva kultury ČR a dalších subjektů.

Další Moravský podzim se uskuteční v roce 2017.

V letech 1993 – 2011 organizovala festival agentura ARS/KONCERT, spol. s r.o., která pod hlavičku MHFB vložila festival, který založila v roce 1992 pod názvem VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY, a také další festival zřizovaný městem Brnem: EXPOZICE NOVÉ HUDBY. Zřízením dalších větví se tedy původní „velký“ festival stal MORAVSKÝM PODZIMEM. Vedle něho probíhá každý rok ve dvou týdnech mezi Květnou a Bílou nedělí VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY a v čase a místě pohyblivá EXPOZICE NOVÉ HUDBY.

Od roku 2012 byla organizováním MHFB pověřena Filharmonie Brno, příspěvková organizace města Brna (dále jen FB). MORAVSKÝ PODZIM se stal bieanálovým festivalem a odehrává se v říjnu/listopadu lichého roku. Sestavením programu je pověřen dramaturg FB Vítězslav Mikeš, který se snaží navázat na tematičnost a společně s vedením FB připravit čtrnáctidenní slavnost hudby na vysoké umělecké úrovni s přesahem do ostatních umění.

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY, do roku 2011 čítající šest většinou orchestrálně kantátových večerů převážně situovaných do katedrály sv. Petra a Pavla, proměnila FB v tematický cyklus mimořádných koncertů s velkým přínosem pro současnou tvorbu duchovní hudby. 
FB upustila od tradičních koncertů ve velkokapacitní katedrále s akustikou nevhodnou pro orchestry velkého obsazení. Vsadila na akcentaci akustiky, historie a architektury. Odmítla téměř každoroční uvádění Dvořákovy Stabat Mater a rozhodla se jít cestou tradičního repertoáru kombinovaného se skladbami novými, ideálně na objednávku festivalu. Daří se tak realizovat zcela nové kompozice na míru festivalu a „koncertních sálu“ – kostelů. Dramaturg festivalu Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., historik a muzikolog, který působí jako pedagog na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, rozšířil program o TEMNÉ HODINKY  (po rozkliku: Temné hodinky Liturgické obřady zvané temné hodinky, latinsky tenebrae. V historii bývaly tenebrae stabilní součástí bohoslužeb Svatého týdne. A protože se odbývaly v noci, skládaly se ze tří tzv. nokturnů. Probíhají ve večerních hodinách Škaredé středy, Zeleného čtvrtku a Velkého pátku a svou náplní předjímají události následujícího dne.     
Tenebrae jako doprovodná část festivalu mají vytvořit prostor jakési večerní hudební meditace, a to díky propojení výjimečného času a zhudebněných textů – lamentace, responsoria, které do těchto bohoslužeb dříve patřily. Zájem o tyto exklusivní koncerty stále roste, zůstávají tedy již pevnou součástí programu festivalu.)

V roce 2016 festival proběhne od 20. března do 3. dubna.

… Velikonoční festival duchovní hudby prochází obrodou, ke které ho vede v posledních třech letech pořádající Filharmonie Brno a dramaturg Vladimír Maňas. Přes všechnu krásnou práci Ars koncertu je nutno říci, že střídání zřizovatele akci prospělo a vdechlo jí nový život a energii. Uvedení Stabat Mater kromě velkého hudebního zážitku vyslalo ještě jednu důležitou zprávu: nový zřizovatel se festivalové historie nezříká. Naopak se k ní otevřeně hlásí, ale pracuje s ní a nepřejímá tradici mechanicky. Buduje na ní nové dílo a to, jak známo, nelze stavět na písku – základy musí být pevné a je zbytečné je vymýšlet, když jsou k dispozici. To jsou všechno dobré zprávy – vlastně ještě mnohem lepší než jeden sebevydařenější koncert.
(Ležérní návrat k tradici. Stabat Mater na Velikonočním festivalu (14. duben 2014, Autor:  Boris Klepal)
http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/lezerni-navrat-k-tradici-stabat-mater-na-velikonocnim-festivalu)

http://mhf-brno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudby/

EXPOZICE NOVÉ HUDBY usiluje o netradiční prezentaci současné, často experimentální tvorby. Jejích pět večerů má každý rok společný námět, spojující svým způsobem velmi rozdílné výkony interpretů, mezi nimiž se objevují mezinárodní špičky ve svém oboru.

Expozice nové hudby patří k nejdéle fungujícím festivalům soudobé vážné hudby ve střední Evropě. Do roku 1955 jako Expozice experimentální hudby, na přelomu 80. a 90. let 20. století již jako Expozice nové hudby, která vznikla v atmosféře roku 1968 syntézou JAMU (především významných českých skladatelů Aloise Piňose, Miloslava Ištvana, a Miloše Štědroně), Svazu skladatelů a Českého rozhlasu Brno. Jedná se tedy o unikátní festival, který mapuje novou hudbu již přes 40 let. 
Opět je to festival specifický svojí tematičností a expozičním charakterem. Dramaturgie hledá nové, mnohdy neprošlapané cesty a nabízí tak posluchačům zcela mimořádné setkání s tvůrci a jejich díly, která mnohdy nebyla v daných souvislostech jinde prezentována.
V roce 2016 proběhne v termínu 19. – 23.10.

Už dvoustrana v časopisu Respekt naznačila, že Expozice nové hudby víc a víc expanduje k širšímu publiku, které třeba nezná konkrétní jména, ale chce s muzikou něco silného zažít. To je situace, o které mnoho hudebních festivalů sní: mít reputaci připomínající Letní filmovou školu, kam se jezdí bez ohledu na to, kdo je zrovna hostem. Expozice na to má našlápnuto: hlavní zásluhu na tom má její dvojdomost - "filharmonický" dramaturg Viktor Pantůček vytváří velký, oficiálnější program, zároveň v domečku na dvoře Moravské galerie celé dny hrají - dobře vybraní - elektronikové, věkem kolem dvaceti.
Lidové noviny – 3.11. 2014 Pavel Klusák, „Pilou přeříznutý klavír“

http://mhf-brno.cz/expozice-nove-hudby/