caf

Svatováclavský hudební festival

Svatováclavský hudební festival

Svatováclavský hudební festival (SHF) je nejrozsáhlejším hudebním festivalem v České republice zaměřeným na duchovní artificiální umění. Vznikl z iniciativy hudebníků, umělců, hudebních teoretiků a milovníků hudby v roce 2003 a od té doby se vždy po celý jeden podzimní měsíc (1. – 28. září) každoročně koná v Ostravě a řadě dalších měst a obcí Moravskoslezského kraje.

SHF nabízí návštěvníkům pravidelně kolem třiceti koncertů duchovní a staré hudby, ale i dalších multižánrových uměleckých projektů, které realizuje výhradně v sakrálních prostorách, ve známých i méně známých kostelech a modlitebnách, čímž navrací duchovní hudbě její původní poslání. Mezi další aktivity festivalu patří také pořádání besed s umělci a fotografických výstav.

SHF se díky své promyšlené a jedinečné dramaturgii, která zahrnuje pestrou paletu koncertů – od velkých vokálně-instrumentálních děl až po komorní koncerty a sólové recitály, zařadil mezi projekty oceňované nejen doma, ale i v zahraničí. Festival uvedl mimo jiné kompletní duchovní dílo Antonína Dvořáka, monumentální Válečné requiem Benjamina Brittena či Faustovo prokletí Hectora Berlioze, z barokních kompozic pak Janovy a Matoušovy pašije a Velkou mši h moll Johanna Sebastiana Bacha, Händelovo oratorium Vzkříšení a řadu sakrálních skladeb Jana Dismase Zelenky.

Prezentací pečlivě vybraných špičkových domácích i zahraničních sólistů a souborů, ať už renomovaných interpretů nebo vycházejících hvězd, se snaží popularizovat umělecky hodnotné podoby autentické interpretace staré hudby mezi širokou veřejností, a tak trvale přispívat k obohacování a rozvoji kulturního dění a to nejen ve svém regionu.

Více informací na www.shf.cz.