caf

ČAF – Česká asociace festivalů

ČAF – Česká asociace festivalů - sdružuje významné festivaly živého umění napříč uměleckými disciplínami: klasická hudba, alternativní hudba, jazz & world music, tanec a pohybové umění, opera.

Členy asociace jsou festivaly

Colours of Ostrava, Struny podzimu, TANEC PRAHA, JAZZFESTBRNO, Concentus Moraviae, MHF Brno, Letní Letná, Respect, Svatováclavský hudební festival, Hudební festival Znojmo, Folkové prázdniny

ČAF byla založena 27. 4. 2015 a sdružuje významné české festivaly, jejichž základním cílem je prezentace a tvorba hodnotných kulturních projektů. Členové si vzájemně vyměňují informace, podporují se a vytváří společné propagační a umělecké aktivity.

Posláním ČAF je sjednotit zásadní požadavky vůči institucím EU, vládě, parlamentu i resortu Ministerstva kultury ČR, regionálním a místním (obecním) správám, a prosazovat potřebné dílčí legislativní, systémové a ekonomické změny přispívající k jejich plnění. Pro dosažení svých cílů ČAF účelně komunikuje s profesními organizacemi, odbornou i širokou veřejností.

První valná hromada ČAF zvolila do vedení tyto osobnosti:

První zásadní akcí pořádanou ČAF  byl seminář k Programu státní podpory festivalů uspořádaný 29.6.2015 na půdě Sněmovny.